szukaj windykatora

województwo dolnośląskie województwo kujawsko-pomorskie województwo lubelskie województwo lubuskie województwo łódzkie województwo małopolskie województwo mazowieckie województwo opolskie województwo podkarpackie województwo podlaskie województwo pomorskie województwo śląskie województwo świętokrzyskie województwo warmińsko-mazurskie województwo wielkopolskie województwo zachodnio-pomorskie

Wyszukaj według województwa


lub wybierz interesujące Cię miasto

Dłużnik nie płaci?


Zostaw nam Twoje dane kontaktowe i podaj kwotę wierzytelności. Oddzwonimy.

Kwota wierzytelności
Imię i nazwisko
Adres e-mail: telefon kontaktowy

słownik pojęć

Windykacja - (łac. vindicatio) dosłownie oznacza dochodzenie roszczeń, obronę...

Dług / Wierzytelność to świadczenie, wynikające ze stosunku zobowiązanio- wego, które dłużnik...

Weksel - rodzaj papieru wartościowego imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla (trasant) zobowiązuje...

Indos - to pisemne oświadczenie umieszczone na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej...

WIĘCEJ POJĘĆ W SŁOWNIKU >>>

 

Windykacja , firma windykacyjna

 

Dłużnik nie płaci? Zadzwoń - 784 82 82 20

e-mail: windykacja@biuraprawne.com


Aktualnie zaledwie co trzecia faktura jest regulowana w terminie a tylko co piąta firma nie ma problemów z odzyskaniem wierzytelności od swoich dłużników. Jeśli w interesach trafi ci się kontrahent, który nie reguluje na czas swoich zobowiązań, możesz wpaść w finansowe tarapaty. Jest jednak kilka sposobów na wyjście z tej trudnej sytuacji. Możesz próbować sam ściągać należność, zlecić to zadanie pracownikom firmy windykacyjnej, a nawet sprzedać kłopotliwy dług.Jak działamy i co oferujemy


+ Zapewniamy aktywną windykację na każdym etapie procesu windykacji
+ Nie pobieramy jakichkolwiek opłat wstępnych, stałych lub abonamentowych.
+ Nie psujemy relacji z kontrahentami - przez wyważone ale stanowcze działania podnosimy prestiż i szacunek wobec naszego klienta.
+ Ustalone wynagrodzenie pobieramy dopiero od kwot odzyskanych w procesie windykacji
+ Zapewniamy pełną obsługę prawną na każdym etapie postępowania
+ Naszym celem jest szybkie uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu sądowym
+ Ściśle współpracujemy z komornikami - to gwarantuje skuteczną egzekucję spłaty długów
+ Dla naszych klientów bezpłatny wywiad gospodarczy


Korzyści z windykacji


Prawidłowo przeprowadzony proces windykacji zapewnia wiele korzyści zarówno w krótkim jak i długim czasie prowadzenia działalności, przede wszystkim:

+ Szybkie odzyskanie utraconych korzyści wypracowanych przez przedsiębiorstwo.
+ Co za tym idzie to także poprawienie bieżącej płynności finansowej podmiotu gospodarczego.
+ Podniesienie prestiżu i szacunku wobec naszego klienta - przez wyważone ale stanowcze działania nie psujemy relacji z kontrahentami.
+ Udział firmy windykacyjnej, skutecznie egzekwującej należności zwiększa rygor płatności i powoduje spłatę należności najczęściej już na etapie postępowania polubownego


Proces windykacji


Przed przystąpieniem do procesu windykacji nasza firma dokonuje bezpłatnego badania kondycji dłużnika oraz określenia możliwości i sposobów odzyskania należności.
Na tym etapie ustalamy także wynagrodzenie jakiego oczekujemy, ale dopiero po skutecznym odzyskaniu należności. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, stałych, abonamentowych ani innych!

Etap windykacji polubownej - przedstawiamy dłużnikowi propozycje rozwiązania zaistniałej sytuacji i podejmujemy negocjacje. Wspólnie określamy kroki jakie należy podjąć celem spłaty zobowiązania i szukamy najlepszych, najszybszych rozwiązań. W tym czasie dokładnie sprawdzamy majątek dłużnika, który mógłby stanowić zabezpieczenie dochodzonych roszczeń. Większość spraw kończy się skutecznym odzyskaniem wierzytelności na tym etapie.

Etap postępowania sądowego - po nieskutecznych negocjacjach za pośrednictwem współpracującej z naszą firmą kancelarii prawniczej kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego. Zapewniamy pełną obsługę prawną naszych klientów, na każdym etapie postępowania, aż do uzyskania wyroku. Naszym celem na tym etapie postępowania jest jak najszybsze uzyskanie nakazu zapłaty;

Etap egzekucji komorniczej - następuje po uzyskaniu wyroku bądź nakazu sądowego. Na tym etapie współpracujemy z wybranymi komornikami, wskazując ustalony wcześniej majątek jako ewentualne zabezpieczenie roszczeń naszego klienta i monitorując działania egzekucyjne. Niejednokrotnie to jedyny, ale skuteczny sposób postępowania z trudnymi dłużnikami w celu odzyskania całości należności.